ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 4815/1984 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΗ ΠΕΛΛΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 4815/1984 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΗ ΠΕΛΛΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
Ημ/νια: 20/06/2019 13:24:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦ1ΡΩΞΤ-5Α6

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
Θέμα: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
Ημ/νια: 20/06/2019 13:05:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: Ω7ΚΝΩΞΤ-ΕΝ4

«Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσίας μεταγραφής της αρ.4815/1984 Απόφασης Νομάρχη Πέλλας στο Υποθηκοφυλακείο Κρύας Βρύσης του Δήμου Πέλλας
Θέμα: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσίας μεταγραφής της αρ.4815/1984 Απόφασης Νομάρχη Πέλλας στο Υποθηκοφυλακείο Κρύας Βρύσης του Δήμου Πέλλας
Ημ/νια: 20/06/2019 12:48:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΣ6ΩΞΤ-ΑΧΒ

Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθεια ειδών σιδήρου (πόρτες, κλειδαριές, σύρτες) για τις ανάγκες συντήρησης-επισκευής των εγκαταστάσεων του πάρκου Δαμιανού του Δήμου Πέλλας.
Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθεια ειδών σιδήρου (πόρτες, κλειδαριές, σύρτες) για τις ανάγκες συντήρησης-επισκευής των εγκαταστάσεων του πάρκου Δαμιανού του Δήμου Πέλλας.
Ημ/νια: 20/06/2019 12:45:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΖ7ΩΞΤ-Φ46

AAY για την προμήθεια ειδών σιδήρου (πόρτες, κλειδαριές, σύρτες) για τις ανάγκες συντήρησης-επισκευής των εγκαταστάσεων του πάρκου Δαμιανού του Δήμου Πέλλας
Θέμα: AAY για την προμήθεια ειδών σιδήρου (πόρτες, κλειδαριές, σύρτες) για τις ανάγκες συντήρησης-επισκευής των εγκαταστάσεων του πάρκου Δαμιανού του Δήμου Πέλλας
Ημ/νια: 20/06/2019 12:43:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΚ1ΩΞΤ-42Ξ