Δαπάνη εμβολιασμών και αποπαρασιτώσεων για τις ανάγκες αδέσποτων ζώων Δήμου Πέλλας για το έτος 2018.
Θέμα: Δαπάνη εμβολιασμών και αποπαρασιτώσεων για τις ανάγκες αδέσποτων ζώων Δήμου Πέλλας για το έτος 2018.
Ημ/νια: 21/09/2018 14:06:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΧ8ΩΞΤ-Γ3Υ

Δαπάνη στειρώσεων και ιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων Δήμου Πέλλας για το έτος 2018.
Θέμα: Δαπάνη στειρώσεων και ιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων Δήμου Πέλλας για το έτος 2018.
Ημ/νια: 21/09/2018 13:46:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: 7ΜΘΜΩΞΤ-5Ι3

Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Πέλλας, ποσού 200.000,00 € για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες και 7η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2018
Θέμα: Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Πέλλας, ποσού 200.000,00 € για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες και 7η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2018
Ημ/νια: 21/09/2018 13:35:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: Ω168ΩΞΤ-6ΣΕ

Προμήθεια έντυπων ειδών στο πλαίσιο διοργάνωσης της αθλητικής εκδήλωσης ‘’Δρόμος Θυσίας’’ στις 23-09-2018 στα Γιαννιτσά Δήμου Πέλλας.
Θέμα: Προμήθεια έντυπων ειδών στο πλαίσιο διοργάνωσης της αθλητικής εκδήλωσης ‘’Δρόμος Θυσίας’’ στις 23-09-2018 στα Γιαννιτσά Δήμου Πέλλας.
Ημ/νια: 21/09/2018 13:32:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΦ7ΩΞΤ-ΑΓΙ

Προμήθεια έντυπων ειδών στο πλαίσιο διοργάνωσης της αθλητικής εκδήλωσης ‘’Δρόμος Θυσίας’’ στις 23-09-2018 στα Γιαννιτσά Δήμου Πέλλας.
Θέμα: Προμήθεια έντυπων ειδών στο πλαίσιο διοργάνωσης της αθλητικής εκδήλωσης ‘’Δρόμος Θυσίας’’ στις 23-09-2018 στα Γιαννιτσά Δήμου Πέλλας.
Ημ/νια: 21/09/2018 13:30:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΚΗΩΞΤ-Ω2Χ