Προμήθεια κυπέλλων και πανό στο πλαίσιο διοργάνωσης Πανελλήνιων Αγώνων Ανώμαλου Δρόμου στο ΔΑΚ Πλατανότοπου Γιαννιτσών Δήμου Πέλλας.
Θέμα: Προμήθεια κυπέλλων και πανό στο πλαίσιο διοργάνωσης Πανελλήνιων Αγώνων Ανώμαλου Δρόμου στο ΔΑΚ Πλατανότοπου Γιαννιτσών Δήμου Πέλλας.
Ημ/νια: 23/04/2019 15:16:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: 9ΙΜΤΩΞΤ-258

Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης
Θέμα: Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης
Ημ/νια: 23/04/2019 15:06:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: 615ΔΩΞΤ-Ζ3Ο

Ορισμός επιτροπής παραλαβής Αφανών εργασιών
Θέμα: Ορισμός επιτροπής παραλαβής Αφανών εργασιών
Ημ/νια: 23/04/2019 14:53:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΧΔΩΞΤ-ΒΤ3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ '' ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΣΕ ΠΟΛΕΜΟ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1944)
Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ '' ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΣΕ ΠΟΛΕΜΟ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1944)
Ημ/νια: 23/04/2019 13:17:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΝΜΩΞΤ-9ΒΒ

Προμήθεια μαρμάρων για τη συντήρηση και επισκευή εισόδου-εξόδου Κοιμητηρίων Αγ.Παρασκευής στα Γιαννιτσά Δήμου Πέλλας.
Θέμα: Προμήθεια μαρμάρων για τη συντήρηση και επισκευή εισόδου-εξόδου Κοιμητηρίων Αγ.Παρασκευής στα Γιαννιτσά Δήμου Πέλλας.
Ημ/νια: 23/04/2019 13:04:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΙΛΩΞΤ-0ΣΛ