Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Πέλλας για το 2023 σύμφωνα με την 17826/2023 σύμβαση.
Θέμα: Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Πέλλας για το 2023 σύμφωνα με την 17826/2023 σύμβαση.
Ημ/νια: 18/06/2024 14:43:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: ΡΒΡΠΩΞΤ-Ε3Ε

Προμήθεια προϊόντων τσιμέντου για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας.(Έναντι σύμβασης 2021).
Θέμα: Προμήθεια προϊόντων τσιμέντου για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας.(Έναντι σύμβασης 2021).
Ημ/νια: 18/06/2024 12:14:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΓΜΩΞΤ-1ΨΧ

Αντικατάσταση εξαρτημάτων στους δύο (2) ανελκυστήρων του Δημαρχείου Γιαννιτσών Δήμου Πέλλας.
Θέμα: Αντικατάσταση εξαρτημάτων στους δύο (2) ανελκυστήρων του Δημαρχείου Γιαννιτσών Δήμου Πέλλας.
Ημ/νια: 18/06/2024 11:00:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: 6Τ36ΩΞΤ-9Η3

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Θέμα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 18/06/2024 10:26:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΗΧΩΞΤ-Π70

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Θέμα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 18/06/2024 09:38:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΘ2ΩΞΤ-6ΚΥ