Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση της 9ης Παραμυθούπολης Δ.Πέλλας
Θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση της 9ης Παραμυθούπολης Δ.Πέλλας
Ημ/νια: 06/12/2019 16:21:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: 9ΥΡ7ΩΞΤ-ΕΙΩ

Φύλαξη των εγκαταστάσεων για την εύρυθμη λειτουργία της 9ης Παραμυθούπολης στα Γιαννιτσά του Δήμου Πέλλας.
Θέμα: Φύλαξη των εγκαταστάσεων για την εύρυθμη λειτουργία της 9ης Παραμυθούπολης στα Γιαννιτσά του Δήμου Πέλλας.
Ημ/νια: 06/12/2019 15:46:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΟ9ΩΞΤ-ΝΚΧ

Φύλαξη των εγκαταστάσεων για την εύρυθμη λειτουργία της 9ης Παραμυθούπολης στα Γιαννιτσά του Δήμου Πέλλας.
Θέμα: Φύλαξη των εγκαταστάσεων για την εύρυθμη λειτουργία της 9ης Παραμυθούπολης στα Γιαννιτσά του Δήμου Πέλλας.
Ημ/νια: 06/12/2019 15:44:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΟΨΩΞΤ-ΙΗ1

Προμήθεια έντυπου υλικού (προσκλήσεις, προγράμματα, ευχετήριες κάρτες) στο πλαίσιο διοργάνωσης της ΄΄9ης Παραμυθούπολης΄΄ στα Γιαννιτσά Δήμου Πέλλας.
Θέμα: Προμήθεια έντυπου υλικού (προσκλήσεις, προγράμματα, ευχετήριες κάρτες) στο πλαίσιο διοργάνωσης της ΄΄9ης Παραμυθούπολης΄΄ στα Γιαννιτσά Δήμου Πέλλας.
Ημ/νια: 06/12/2019 14:52:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΕΤΩΞΤ-Ι4Ω

Προμήθεια έντυπου υλικού (προσκλήσεις, προγράμματα, ευχετήριες κάρτες) στο πλαίσιο διοργάνωσης της ΄΄9ης Παραμυθούπολης΄΄ στα Γιαννιτσά Δήμου Πέλλας.
Θέμα: Προμήθεια έντυπου υλικού (προσκλήσεις, προγράμματα, ευχετήριες κάρτες) στο πλαίσιο διοργάνωσης της ΄΄9ης Παραμυθούπολης΄΄ στα Γιαννιτσά Δήμου Πέλλας.
Ημ/νια: 06/12/2019 14:49:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΜΥΩΞΤ-ΝΤΖ