Δαπάνη προμήθειας οικοδομικού υλικού και λοιπών υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας.
Θέμα: Δαπάνη προμήθειας οικοδομικού υλικού και λοιπών υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας.
Ημ/νια: 21/11/2018 14:07:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: Ψ888ΩΞΤ-7ΙΦ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ -ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ -ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
Ημ/νια: 21/11/2018 13:45:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΥ5ΩΞΤ-Δ71

Τοποθέτηση διαχωριστικής τοιχοποιίας 10τ.μ. από διπλή γυψοσανίδα πάχους 10 εκ. με ορυκτοβάμβακα ενδιάμεσα στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Γιαννιτσών Δήμου Πέλλας.
Θέμα: Τοποθέτηση διαχωριστικής τοιχοποιίας 10τ.μ. από διπλή γυψοσανίδα πάχους 10 εκ. με ορυκτοβάμβακα ενδιάμεσα στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Γιαννιτσών Δήμου Πέλλας.
Ημ/νια: 21/11/2018 12:52:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: 62ΗΩΩΞΤ-ΤΙΦ

Τοποθέτηση διαχωριστικής τοιχοποιίας 10τ.μ. από διπλή γυψοσανίδα πάχους 10 εκ. με ορυκτοβάμβακα ενδιάμεσα στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Γιαννιτσών Δήμου Πέλλας.
Θέμα: Τοποθέτηση διαχωριστικής τοιχοποιίας 10τ.μ. από διπλή γυψοσανίδα πάχους 10 εκ. με ορυκτοβάμβακα ενδιάμεσα στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Γιαννιτσών Δήμου Πέλλας.
Ημ/νια: 21/11/2018 12:50:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΑ7ΩΞΤ-ΤΨ7

Προμήθεια βιντεοπροβολέα (projector) με βάση για τις ανάγκες του Δημοτικού Σχολείου Ακρολίμνης Δήμου Πέλλας.
Θέμα: Προμήθεια βιντεοπροβολέα (projector) με βάση για τις ανάγκες του Δημοτικού Σχολείου Ακρολίμνης Δήμου Πέλλας.
Ημ/νια: 21/11/2018 11:21:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: 7ΥΚ7ΩΞΤ-ΔΓ2