ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
Θέμα: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
Ημ/νια: 23/01/2019 15:28:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΓΑΩΞΤ-7ΦΖ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π. ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π. ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018
Ημ/νια: 23/01/2019 15:26:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΑ8ΩΞΤ-ΣΧ1

EΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ ΓΙΑ εξόφληση της αριθμ 132/18 δικαστικής απόφασης,τόκοι και δικ.δαπάνης ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ για υποθεση πρωην Δήμου Πέλλας
Θέμα: EΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ ΓΙΑ εξόφληση της αριθμ 132/18 δικαστικής απόφασης,τόκοι και δικ.δαπάνης ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ για υποθεση πρωην Δήμου Πέλλας
Ημ/νια: 23/01/2019 15:19:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: 660ΘΩΞΤ-Ι5Σ

Προμήθεια ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας.
Θέμα: Προμήθεια ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας.
Ημ/νια: 23/01/2019 15:17:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘ5ΨΩΞΤ-6ΝΟ

Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας.
Θέμα: Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας.
Ημ/νια: 23/01/2019 15:14:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖ3ΨΩΞΤ-ΝΚΒ