Φωτογραφική κάλυψη στο πλαίσιο διοργάνωσης αγώνων ποδηλατοδρομίας στα Γιαννιτσά Δήμου Πέλλας.
Θέμα: Φωτογραφική κάλυψη στο πλαίσιο διοργάνωσης αγώνων ποδηλατοδρομίας στα Γιαννιτσά Δήμου Πέλλας.
Ημ/νια: 28/11/2023 11:07:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΧ9ΩΞΤ-Ρ58

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Ημ/νια: 28/11/2023 10:43:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: Ψ90ΙΩΞΤ-ΧΧ0

Επισκευή ΚΗΙ 1634 λεωφορείου Δήμου Πέλλας
Θέμα: Επισκευή ΚΗΙ 1634 λεωφορείου Δήμου Πέλλας
Ημ/νια: 28/11/2023 10:23:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΤΘΩΞΤ-ΨΣ0

Ανακαίνιση -Συντήρηση παλαιού νηπιαγωγείου και Δ.Σ Παλαιφύτου
Θέμα: Ανακαίνιση -Συντήρηση παλαιού νηπιαγωγείου και Δ.Σ Παλαιφύτου
Ημ/νια: 28/11/2023 10:11:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ8ΦΩΞΤ-ΝΟ3

Βιντεοκάλυψη και φωτογραφική κάλυψη της φωταγώγησης του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στα Γιαννιτσά Δήμου Πέλλας.
Θέμα: Βιντεοκάλυψη και φωτογραφική κάλυψη της φωταγώγησης του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στα Γιαννιτσά Δήμου Πέλλας.
Ημ/νια: 28/11/2023 09:47:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΝΟΩΞΤ-Φ1Γ