Γιαννιτσά Εδεσσα Σκύδρα Αριδαία Λουτράκι Αγιος Αθανάσιος Καιμάκτσαλαν Σημαντικοί προορισμοί Αρχαία - Μουσεία Επικοινωνία


 297 θέσεις εργασίας στην Πέλλα

Στην πρόσληψη 297 θέσεων εργασίας θα προχωρήσει ο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ. Ανάμεσα στις ειδικότητες που θα δείτε στον πίνακα που παραθέτουμε περιλαμβάνονται και εκπαιδευτικές ειδικότητες όπως Φιλόλογοι, Ειδικής Αγωγής, Μαθηματικοί κ.α.

Πιο αναλυτικά Ο φορέας ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ανακοινώνει την πρόσληψη 297 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών, για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ). Το νέο προσωπικό θα εργαστεί σε φορείςτου Νομού Πέλλας.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί.
Οι θέσεις είναι:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 5
ΠΕ Η ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 12
ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 12
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 2
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΤΕ Η ΔΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ EΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2
ΔΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 1
ΠΕ Η ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ Η ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΠΕ Η ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΜΑΙΩΝ 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 1
ΤΕ ΜΑΙΩΝ 2
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 2
ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 2
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 2
ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 6
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2
ΠΕ Η ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE) 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΠΕ Η ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2
ΤΕ Η ΔΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 2
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 2
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 6
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 1
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 6
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 3
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 3
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 4
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 3
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3
ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 3
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (ΠΟ.ΨΥ.Σ.Ε.Κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ)
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ & ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕ/ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 1
ΤΕ Η ΔΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 1
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ) 2
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ) 3
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.) ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΠΕ Η ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 2
ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 1
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1
ΠΕ Η ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 2
ΠΕ Η ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1
ΤΕ Η ΔΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 4
ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 2
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 2
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΠΕ Η ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2
ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1
ΠΕ Η ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1
ΠΕ Η ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Η ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ 2
ΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 2
ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 2
ΠΕ Η ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE) 1
ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 4
ΠΕ Η ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE) 1
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΔΕ EΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 5
ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 2
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1
ΔΕ EΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2
ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 1
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 1
ΠΕ Η ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE) 1
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ NΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 6
ΠΕ Η ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2
ΠΕ Η ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ) 3
ΠΕ Η ΤΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ- ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ 1
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 3
ΔΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 2
ΠΕ Η ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE) 1
ΔΕ NΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 2
ΠΕ Η ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΠΕ Η ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ) 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 1
ΠΕ Η ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 2
ΤΕ ΜΑΙΩΝ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 2
ΤΕ Η ΔΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
ΠΕ Η ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΠΕ Η ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 1
ΠΕ Η ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ Η ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 2
ΠΕ Η ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΠΕ Η ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 2
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 1
ΠΕ Η ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2
ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΠΕ Η ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 3
ΤΕ ΜΑΙΩΝ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 2
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ ΤΡΙΩΝ 1
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 2
ΠΕ Η ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΤΕ Η ΔΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΠΕ Η ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE) 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 2
ΠΕ Η ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 1
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 2
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 2
ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΝΗ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ Η ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1
ΠΕ Η ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 2
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Η ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2
ΠΕ Η ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΙ (SOFTWARE) 2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ πηγή: e-dimosio


Όροι Χρήσης  | Πνευματικά Δικαιώματα  | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων | Μικρές Αγγελίες  © wst 2011

  Web Design Wst